Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

2021 metų parama asbestinių stogų dangos keitimui

Paskelbta 2021-04-14

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiamos nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. 

 

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Pagal Priemonę vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką vieno gyvenamo namo stogo dangai pakeisti per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraišką, investuojant į vienbutį, gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą, pareiškėjas teikia individualiai ir tiesiogiai atsako už projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus.

 

Paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Prie elektroninės paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas).

 

Dėl paraiškų pildymo galite kreiptis į Tverų seniūnijos specialistą Juoza Norkevičių. tel. Nr.8 687 54128.

 

Daugiau informacijos NMA puslapyje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-asbestiniu-stogu-dangos-keitimui-2021-m/34460?tab=1.

 

 

Tverų seniūnijos informacija

 1 slide SineWave