Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Apie Tveruose praėjusį padėkos vakarą ,,Akimirkos“

Paskelbta 2022-12-20

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Gruodis – toks metas, kai skaičiuojami padaryti darbai, kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai  tiems, kurie kasdienybės sūkuryje atliko kilnius darbus ar suteikė laimės kitiems. Todėl gruodžio 17-ąją Tverų seniūnija kartu su bendruomene, norėdama atsidėkoti už įvairią pagalbą, sukvietė visus į surengtą padėkos vakarą.

Vakaro metu susirinkusiuosius sveikino Tverų parapijos klebonas Aivaras Pudžiuvelis, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, LR seimo narys Jonas Varkalys, Rietavo savivaldybės tarybos narys Alfredas Mockus.

Rietavo savivaldybės meras įteikė Rietavo simbolį liūtuko statulėlę Tverų seniūnijos seniūnui už gražias idėjas ir tveriškių subūrimą kilniems tikslams.

Vakaro metu Tverų seniūnijos seniūnas ir Rietavo savivaldybės meras įteikė padėkos ir atminimo dovanas, už kuriamą ir puoselėjamą grožį, už kruopščiai prižiūrimas sodybas Editai ir Linui Mačiulskams, Astai Barauskienei, Rasai ir Edmundui Griguoloms, Juzefai ir Vydui Liutkams., o Tverų gimnazija pripažinta gražiausiai tvarkoma viešąja įstaiga.


Šventinio renginio vedėja Dalia Kalniūtė -  Bieliauskienė, skaitydama didžiausio visų laikų lietuvių menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žodžius - „Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse“, pakvietė Tverų seniūnijos seniūną paskelbti Garbės piliečius. Tverų bendruomenės valdybos posėdžio, vykusio 2022 m. spalio 26 d. metu nutarta Tverų bendruomenės Garbės piliečio vardą suteikti: Daliai ir Adomui Balsiams ir Stepui Gedminui.

 

Į pabaigą einantys metai visada priverčia sustoti ir pamąstyti.

Nepavarkim daryti gera

nuo švelnumo burna apsąla...

Meilės žodžiai skausmingai gimsta

nuo jų skambesio širdys rimsta.

Meilės įkrova begalinė

iš širdies visu kūnu vilnija,

gimdo viltį sušalusioms sieloms

švelnumu ardo liūdesio sienas. (Dalios Mintys)

 

Dėkojame visiems rėmėjams, kurių dėka mūsų organizuojami renginiai įvyksta.

Dėkojame renginio vedėjai ir solistei Daliai Kalniūtei -  Bieliauskienei,  akomponiatoriui Gintarui Pucui.

Dėkojame UAB ,, Telšių praktika“ už sukurtas Tverų bendruomenės Garbės piliečio regalijas.

Dėkojame gėlių salonui UAB ,,Skinta“ už nuostabias puokštes.

Dėkojame Alminai Kazakevičienei už vaišes.

Dėkojame visiems, kurie savo darbais prisidėjo organizuojant vakarą.

Dėkojame saviems ir svečiams už  gerus norus, paaukotą laiką kuriant, puoselėjant kultūrą ir bendrystę.

    

Tverų bendruomenės valdyba

 

Nuotraukos Dalios Barcytės

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 slide SineWave