Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Bendruomenės valdybos posėdyje- numatomos vykdyti veiklos

Paskelbta 2013-04-03

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

2013-04-03 d. Tverų bendruomenės valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo valdybos pirmininkas Jonas Rekašius, kiti valdybos nariai, Tverų seniūnijos seniūnas Antanas Zalepūgas, Tverų sporto klubo „Vykintas“ pirmininkas Juozas Norkevičius, buvo aptarti keli bendruomenei ir Tverams aktualūs klausimai.

 

Bendruomenės valdybos nariai pritarė Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ kvietimui dalyvauti teikiant paraiškas ir įgyvendinant projektus pagal Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategiją, kuri skirta ir kaimo bendruomenėms, ir ūkininkams, ir amatininkams, ir fiziniams asmenims. Tverų bendruomenė tikisi parengi paraiškas dėl dviejų projektinių veiklų ir tikisi ateityje gauti paramą. Planuojami atlikti darbai ir būtini daiktai jau aiškūs- sporto aikštyno tvarkymas, priemonių, reikalingų rekonstruotiems kultūros namams, įsigijimas.

 

Posėdyje aptartas šiuo metu vykdomų projektų, t. y. ,,Per vietovės lankytinų objektų populiarinimą – į vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą” ir ,,Turiningas laisvalaikis – bendruomeniškumo skatinimas”, įgyvendinimas. Pasidalinta mintimis apie atliktus darbus, pasidžiaugta, kad Tverų miestelio centre stovi naujas modernus informacinis stendas, tveriškiai gausiai dalyvavo talkose, dar vasarą vyko į kelionę, noriai dalyvavo keramikos, piešimo, tapybos kursuose. Iki vasaros tikimasi gauti dalį likusios paramos ir dar atlikti kitus numatytus darbus.

 

Viena iš aktualesnių temų, dėl kurios kasmet vyksta įvairios diskusijos- tveriškių sueigos organizavimas. Tradiciškai sueiga vyksta pirmosiomis liepos mėnesio dienomis, tad ir šiais metais ji suplanuota pirmąjį liepos savaitgalį- 6-7 d.

 

Liepos 6-ą dieną, nuo ryto iki vakaro prie Tverų vidurinės mokyklos numatyta rengti sporto šventę, kurios pagrindinis organizatorius- Tverų sporto klubas „Vykintas“.

 

Liepos 7-oji- Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai. Po renginio Tverų bažnyčioje, planuojama šventinė eisena iki Tverų lauko estrados, sveikinimai Tverų miestelio 762 metų sukakties proga ir...

 

Šioje vietoje norėčiau pabaigti rašyti apie nagrinėtas posėdyje temas ir išklausyti kuo daugiau skaitytojų, tveriškių nuomonių apie tai, kokio atlikėjo, grupės norėtų sulaukti Tveruose sueigos metu, kada norėtų mėgautis koncertu- šeštadienio vakarą po sporto šventės, sekmadienio pavakare, ar...

 

Nuostabu būtų, kad komentarus rašytumėt čia, žemiau, žinia labiau paplis, bet, aišku, tiks ir svečių knygoje išreikštas protingas pastebėjimas.1 slide SineWave