Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

DĖL INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

Paskelbta 2024-03-14

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Rietavo savivaldybės taryba 2020 m. spalio 29 d. priėmė sprendimą Nr. T1-174 „Dėl Rietavo savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Rietavo savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Aprašo 6 punktas nuostato, kad  tinkamomis  kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų pareiškėjų, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 5 metus.

Norintiems įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius ir gauti dalinę kompensaciją, rekomenduojame pirmiausia kreiptis į UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, kuris Jums išduos išvadą dėl techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 5 metus).

Informuojame, kad Tverų miestelyje planuojama nuotekų surinkimo tinklų plėtra, kuri bus įgyvendinama iki 2027 m.

Su paraiška gyventojai turi pateikti šiuos dokumentus (Savivaldybės administracijai teikiami tik tada, kai įrenginiai būna įrengti ir turimi visi dokumentai):

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopiją.

2.  Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotus statinius kopiją arba statinių statybą leidžiančio dokumento kopiją.

3. Jeigu žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimą (-us), kad neprieštarauja įrenginių įrengimui.

4. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje).

5. Įrenginių pirkimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pervedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas).

6. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaraciją (įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių.

7. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ išduotą išvadą dėl pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 5 metus).

Elektroninė nuoroda į dokumentą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5ac6ec11a2711eb9604df942ee8e443.

Dėl konsultacijos galite kreiptis į Rietavo savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistę (ekologę) Vestą Andrijauskienę, tel. +370 662 37 435, el. p. ekologe@rietavas.lt arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijos seniūną.1 slide SineWave