Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Uždarytas Lopaičių piliakalnio pažintinis takas

Paskelbta 2022-09-14

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Prieš de­šimt­metį įreng­tas Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio pa­žin­ti­nis ta­kas tapo vie­nas did­žiau­sių trau­kos ob­jektų Rie­ta­vo kraš­te. Pavasarį išp­la­tin­tame pra­ne­ši­me informuota, jog ta­kas jau ati­tar­na­vo sa­vo laiką ir nuo šiol lankytojams bus už­da­ry­tas. Beveik kasdien sulaukiame  žmonių skambučių, besidominčių tako būkle. Galime tik atsakyti, kad iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio gavome pranešimą, kad suprojektuotų darbų įgyvendinimui ieškomos įvairios galimybės, fondai. Kai tik turėsime geresnių naujienų apie tako atnaujinimą, mes būtinai jomis pasidalinsime su Jumis! Prašome kantrybės ir supratimo.

 1 slide SineWave