Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

DĖL ŠIENAINIO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Paskelbta 2024-01-30

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, ūkininkavimo veikloje šienainį į plėvelę pakuojantys (patys arba pakavimo paslaugą užsakantys iš trečiųjų asmenų), kaip atliekų darytojai ir turėtojai, teisės aktų nustatyta tvarka privalo rūšiuoti šias atliekas ir atiduoti jas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Atliekų laikinojo laikymo atliekų susidarymo vietoje iki perdavimo atliekų tvarkytojui terminai ir sąlygos nustatyti Atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse. Laikinasis atliekų laikymas – pavojingųjų atliekų laikymas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruošiant atliekas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį.

Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, veiklos metu susidariusias šienainio pakuočių atliekas galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip vienus metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams. Jeigu viršijamas Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas nepavojingųjų atliekų laikinojo laikymo terminas (ne ilgiau kaip vienus metus), ūkinės veiklos vykdytojas turi turėti galiojanti taršos leidimą.

Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių, aplinkos poveikiui neatsparios laikinai laikomos atliekos turi būti apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų arba jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui.

Kadangi šienainio pakuočių (šiuo atveju – plastikinės plėvelės ir rulonavimo tinklų) atliekos susidaro ne buityje, bet žemės ūkio veikloje, atliekų turėtojai Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti patys, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti (t. y. turi teisės aktais numatytus leidimus ir yra registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre). Šienainio pakuočių atliekos negali būti dedamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar rūšiavimui skirtus konteinerius. Atliekų turėtojas (šiuo atveju – ūkininkas, žemės ūkio bendrovė) pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį).

Atliekų tvarkytojų, priimančių tvarkyti šienainio pakuočių atliekas, sąrašas.

 

 

Rietavo savivaldybės administracijos informacija.1 slide SineWave