Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Paskelbta 2020-11-03

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Informuojame, kad Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu  ,,Dėl Rietavo savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ gyventojai, norintys įsigyti nuotekų valymo įrenginius, gali iki š. m. gruodžio 1 d. administracijai teikti paraiškas  kompensacijoms gauti. Pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsamesnė informacija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/edbafc821db611eb9604df942ee8e443?fbclid=IwAR0iKPFLkC_cyBvsgXuDaS6FWA6mBxUIVgB-WXKxgC16xPCEfNreDYZQMtM

Tverų seniūnijos informacija1 slide SineWave