Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Informacija dėl rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

Paskelbta 2013-11-11

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Informuojame, kad nuo 2013 m. liepos 1 dienos keitėsi Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai. Vietinės rinkliavos mokestis kalendoriniais metais  gali būti sumažinamas 70 proc., kai jam priklausantys pastatai arba butas 2013 metais nebuvo naudojami. Asmenys, gyvenantys:

 

·        individualiuose namuose, privalo pateikti seniūno, sodų bendrijos pirmininko patvirtintą  prašymą ir nurodyti sunaudotos elektros energijos kiekį nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos (elektros energijos kiekis per einamuosius metus negali viršyti 50 kwh).  Pažymos iš AB ,,LESTO“  pristatyti nereikia.

 

·        daugiabučių namų butų savininkai – daugiabučio namo bendrijos pirmininko, daugiabučio namo administratoriaus ar seniūnijos seniūno patvirtintą prašymą ir nurodyti sunaudotos elektros energijos kiekį nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos (elektros energijos kiekis per einamuosius metus negali viršyti 50 kwh). Pažymos iš AB ,,LESTO“  pristatyti nereikia.

 

          Nustačius, kad Rinkliavos mokėtojas kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis arba nepranešė apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos Vietinės rinkliavos dydžio padidėjimui, Rinkliavos mokėtojas turi mokėti pilną Vietinės rinkliavos įmoką.

 

          Nuo Vietinės rinkliavos mokesčio kalendoriniais metais atleidžiami Rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausančiame nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama,  jis yra fiziškai sunaikintas,  avarinės būklės, taip pat buvo statomas ar remontuojamas ir kurio baigtumas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra mažiau kaip 40 proc., pateikus statybos ir griovimo atliekų sutvarkymo faktą įrodančius dokumentus bei kitus faktines aplinkybes pagrindžiančius dokumentus arba jų tinkamai patvirtintas kopijas(seniūno pažymas, griovimo atliekų pridavimo pažymas).

 

          Šiuos dokumentus reikia pateikti per 2013 metų lapkričio mėnesį ir galioja tik einamaisiais metais.

 

         Tverų seniūnijos  gyventojai dokumentus turi pristatyti seniūnijos specialistui  J. Norkevičiui  iki 2013-11-29. Tel.  nr. 8 448 41174.

 

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Administracija

www.tratc.lt1 slide SineWave