Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Išsirinkome naująją Tverų bendruomenės valdybą

Paskelbta 2012-11-20

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

2011 m. kovo 31 d. įvyko Tverų bendruomenės visuotinis rinkiminis susirinkimas. Į susirinkimą atėjo gana nemažai tveriškių. Trumpai buvo apžvelgta bendruomenės veikla. Nors per praėjusius dvejus bendruomenės valdybos darbo metus ypatingai svarbių darbų nebuvo nuveikta, bet pasidžiaugta tuo, kad bendruomenė aktyviai dalyvavo seniūnijos ir Rietavo savivaldybės renginiuose, įvairiuose seminaruose, projektų rengimo mokymuose; su bendruomenės pagalba buvo organizuota keletas kultūrinių renginių, bandyta padėti socialinės rizikos šeimai. Per šį laiką buvo parengtas ir pateiktas Ūkio ministerijai projektas. Deja projektas finansavimo negavo. 2011 metais Tverų bendruomenė įstojo į Lietuvos kaimo tinklą, per kurį galima gauti finansavimą projetų vykdymui, užmegsti glaudesnius ryšius su kitimis Lietuvoje veikiančiomis kaimo bendruomenėmis, pasidalinti patirtimi. Šiame tinkle Tverų bendruomenė jau yra užsiregistravusi kaip potenciali paraiškos teikėja ir pradėtas rengti projektas. Bendruomenės atstovai dalyvavo Kretingoje vykusioje konferencijoje, kur buvo pakviesti pristatyti jau įvykdytus projektus ir supažindinti su Tverų istorija ir seniūnijos lankytinais objektais.

 

Į kultūros namus susirinkę aktyvūs tveriškiai svarstė ar reikalingas toks darinys, kaip kaimo bendruomenė, nes miestelis sensta, jaunimas išvyksta, ir iš viso gyventojų skaičius miestelyje mažėja. Po karštų diskusijų vieningai buvo prieita išvada, kad bendruomenė labai reikalinga, tai suteikia miesteliui gyvybingumo, telkia gyventojus bendriems darbams. Be to, artimoje ateityje numatoma gauti nemaža lėšų iš ES fondų kaimo plėtrai, kuriuos bus galima įsisavinti tik per bendruomenių projektus. Todėl, norint jog į Tverus ateitų lėšos, kurias galima būtų panaudoti gyvenamosios aplinkos gerinimui, reikalinga stipri bendruomenė, kuri rengtų ir įgyvendintų projektus. Tai gi, pakalbėję, padiskutavę apie bendruomenės reikalingumą, jos veiklos kryptis, susirinkusieji perėjo prie bendruomenės valdybos rinkimų. Buvo pasiūlyta 18 kandidatų, iš kurių reikėjo išrinkti 9, nes pagal įstatus būtent tiek narių sudaro bendruomenės valdybą. Naujoje bendruomenės valdyboje dabar dirbs A. Žališauskaitė, J. Virkšienė, L. Lidekauskienė, J.Rekašius, Z. Kuzminskienė, A. Puidokas, E. Jurkuvienė, V. Praerienė, D. Grauslienė. Naujai išrinktieji valdybos nariai išsirinko pirmininką. Juo tapo J. Rekašius.1 slide SineWave