Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Konferencijos programa

Paskelbta 2018-03-29

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

PARAPIJA XXI-AJAME AMŽIUJE

TARPDISCIPLININĖ RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

SKIRTA PIRMOSIOS PARAPIJINĖS BAŽNYČIOS TVERUOSE 400-SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

 

2018 M. BALANDŽIO 4 D.

KULTŪROS NAMAI

VARNIŲ G. 2, TVERAI,

RIETAVO SAVIVALDYBĖ

 

MOKSLINIS KOMITETAS

Pirmininkas

prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas, VDU

 

Nariai

Prel. prof. dr. Vytautas Vaičiūnas, VDU

Prof. dr. Birutė Obelenienė, VDU

Doc. dr. Vaineta Juškienė, KU

Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis, VDU

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas

Diak. doc. dr. Benas Ulevičius, VDU

 

Nariai

Kun. doc. dr. Saulius Stumbra, KU

Mons. lic. Rimantas Gudlinkis, LKC

Kun.. dr. Ramūnas Norkus, TKS

Doc. dr. Vacys Vaivada, KU

 

KONFERENCIJOS GLOBĖJAS

Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas

 

PROGRAMA

10.00 – 11.00 val. DALYVIŲ REGISTRACIJA

11.00 – 11.30 val. KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

Tverų gimnazijos meninė programa

(Atlieka gimnazistai, vadovaujami mokytojų: G. Mikalauskaitės, R. Daukintytės ir E. Laurinaitienės)

Sveikinimai konferencijos dalyviams

 

J.E. Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas

Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras

Jonas Varkalys, LR Seimo narys

Remigijus Žemaitaitis, LR Seimo narys

Mons. Rimantas Gudlinkis, LKC direktorius

Diak. doc. dr. Benas Ulevicius, KTF dekanas

 

11.30 – 13.00 val. PLENARINIS POSĖDIS/I-OJI SESIJA

Moderuoja: Kun. doc. dr. S. Stumbra, doc. dr. V. Juškienė

Parapija postmoderniame pasaulyje: iššūkiai ir uždaviniai“

J.E. dr. Kęstutis Kėvalas, VDU

Parapija kaip šeima, prigimtinės tiesos apie žmogų saugotoja

Kun. dr. Andrius Vaitkevičius, TKS

Parapija moderniųjų iššūkių akivaizdoje: pabaiga ar galimybė

Doc. dr. Vaineta Juškienė, KU

Tverų Dievo Motina: atvaizdo ikonografijos ir kulto aspektai

Dr. Tojana Račiūnaitė, VDA

Parapijos atnaujinimo ir auginimo galimybės nūdienos sąlygomis

Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis, VDU

 

13.00 – 14.00 val. PIETŲ PERTRAUKA

14.15 – 16.00 val. II-OJI SESIJA

Moderuoja: Kun. dr. Ramūnas Norkus, dr. Bronė Gudaitytė

Parapija: dialogo vieta tarp Dievo ir jaunimo  XXI amžiuje.

Kun. dr. Ramūnas Norkus (TKS)

 

Dvasinės kultūros pastoracija: iššūkiai ir atramos taškai.

Dr. Bronė Gudaitytė, OFS (VDU)

 

Parapija - tradicijos saugotoja. Šermenų tradicijų ir apeigų atvejis.

Kun. doc. dr. Saulius Stumbra (KU)

Krikščionybės plėtra Tverų valsčiuje remiantis XVI a. surašymo duomenimis.

Doc. dr. Vacys Vaivada (KU)

 

Tikėjimo perdavimo galimybės liturgijoje ir už jos ribų.

Kun. Algis Akelaitis (VDU)

 

16.00 val. KONFRENCIJOS APIBENDRINIMAS

 

17.00 val. šv. Mišios Tverų Švč. M. Marijos apsilankymo bažnyčioje

Liturgijai vadovauja

Telšių vyskupas

J.E. Kęstutis Kėvalas

 

Kun. doc. dr. Sauliaus Stumbros informacija 1 slide SineWave