Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Kultūros namų jubiliejus

Paskelbta 2018-06-12

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

      Dainomis, muzika, šokiais ir gražia prisiminimų gija, kurią nupynė miestelio kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvavę ir dabar dalyvaujantys tveriškiai ir svečiai, vainikuotas Tverų kultūros namų, kaip institucijos, įsteigimo 60 metų jubiliejus. 60 metų -tai istorija, kurios ištrinti ir ignoruoti nevalia.


         Visus, atvykusius į renginį, smagia muzika pasitiko kapela „Medinga“ iš Medingėnų.
        Su svečiais sveikinosi ir Tverų kultūros namų įsteigimo istoriją prisiminė laikinai vedėjo pareigas einanti Irena Liškuvienė ir meno vadovas Arūnas Gedmantas: „Šešiasdešimt metų – tai ilga marga juosta iš džiaugsmo ir nenusakomo kūrybinio jaudulio, sėkmių ir pralaimėjimų. Per šį laikotarpį pro kultūros namų duris atėjo ir išėjo daugybė dirbusių ir kūrusių, gražias kūrybines idėjas įprasminusių žmonių. Daugelio kultūros namų ir meno kolektyvų vadovų šiandien mums sutikti nebelemta, bet vis tiek galime pasidžiaugti, kad su mumis nemažas būrys žmonių, palikusių savo pėdsaką Tverų  kultūriniame gyvenime.“


     Pasidalyti prisiminimais buvo pakviesta visą savo gyvenimą švietimui ir kultūrai paskyrusi Gendvika Čiužienė. Apie jaunystės metus ir darbą Tveruose papasakojo Genė Gedrimienė, Genovaitė Jomantienė. Į jubiliejų tveriškiai pakvietė ir buvusį kolūkio pirmininko pavaduotoją Andrejų Martinavičių, kuris vietos gyventojų širdyje išlikęs kaip vaidybos meno puoselėtojas.


         Apie amžinybėn išėjusį kultūros darbuotoją Vincą Barkauską kalbėjo Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas.
       Sukaktuvininkų pasveikinti atvyko Rietavo savivaldybės tarybos narys Juozas Barsteiga. Šis jubiliejus yra ir jo šventė, nes būtent Tveruose pradėti žengti pirmieji žingsniai kultūros baruose.

 

       „Yra žmonių, kurie apdovanoti daugybe talentų ir kurie tuos talentus naudoja taip, kad visam laikui išlieka pažinojusiųjų atmintyje“, – taip buvo prisimintas Tverų himno žodžių autorius Tadas Maslauskas – žmogų, kuris šoko, dainavo, kūrė nepakartojamus personažus, rašė eilėraščius, humoreskas, scenarijus.


       „Artojo darbą galima įvertinti suartais hektarais, siuvėjos – pasiūtais drabužiais… O kuo pamatuoti kultūrininko darbą? Nebent žiūrovų plojimais“, – I. Liškuvienė ragino žiūrovus negailėti aplodismentų kultūros žmonėms. Ir plojimų tą vakarą sulaukta tikrai daug. Bet būta ne tik jų. Sveikinimo žodžius kultūros namų jubiliejų minintiems tveriškiams tarė meras Antanas Černeckis, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė, jos pavaduotoja Jolanta Bertauskienė, Rietavo savivaldybės kultūros centro atstovai, Medingėnų kultūros namų vadovė Virgina Budrienė.

 

       Savivaldybės vadovas įteikė padėkos raštus Tverų kultūros namuose dirbusiems, dirbantiems ir kultūrinėje veikloje dalyvaujantiems žmonėms. Taip pat buvo pagerbti kai kurie tveriškiai, prieš daugelį metų aktyviai dalyvavę meninėje veikloje.

          Šventėje koncertavo Tverų folkloro ansamblis „Kermušie“, Baublių kultūros namų moterų ansamblis, Daugėdų moterų vokalinis ansamblis, „Medingos“ muzikantai ir kolektyvas „Sidabrinė gija“. Po programos vyko vakaronė, kurioje dar ilgai skambėjo dainos ir smagiai sukosi šokėjai.

 

Tverų kultūros namų informacija

 1 slide SineWave