Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

KVIEČIAME TAPTI LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ NARIAIS

Paskelbta 2021-12-15

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

 

Lietuvos pensininkų sąjunga (toliau – LPS) „Bočiai“ visuose Lietuvos miestuose, rajonuose ir savivaldybėse turi 47 850 narių, kurie atlieka daug edukacijos, ugdymo ir kultūros darbų 214-oje struktūrinių padalinių: 52-se bendrijose, 35-se skyriuose, 12-oje klubų, 17-oje sambūrių, 10-yje visuomeninių būrelių ir 88-se meno kolektyvuose. Šiuo metu planuojama pradėti vykdyti veiklą įsteigiant naują skyrių ir Rietavo savivaldybėje.

 „Bočių“ draugija visoje šalyje buria meno saviveiklos kolektyvus, plėtoja kultūrinę veiklą,  puoselėja dvasingumą, solidarumą ir bendradarbiavimą tarp įvairaus amžiaus kartų, propaguoja tradicines šeimos vertybes, formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į vyresniąją kartą bei jos poreikius, organizuoja suaugusių žmonių švietimą ir mokymą mokymo centruose, įvairiuose kursuose.

LPS „Bočiai“ bendrijos siekiai – organizuoti kultūringą, įdomią pensininkų veiklą, tobulinti pagyvenusių žmonių gyvenimo būdą. Tuo tikslu steigiami įvairūs meno saviveiklos kolektyvai, darbščiųjų rankų, sumaniųjų šeimininkių būreliai. Juose dalyvaujantys pagyvenę žmonės ne tik patys praturtina savo senatvę, paįvairina kasdienybę, bet ir pritraukia į juos kitus savo bendraamžius. Visuomenėje ypač populiarūs „Bočių” chorai, ansambliai, šokėjų ir muzikantų kolektyvai, skaitovų, dramos bei kiti būreliai. „Bočių“ sąjungos bendrijos bei skyriai savo nariams organizuoja teatrų ir muziejų lankymą, turiningas išvykas po Lietuvą ir užsienį, daug konferencijų, seminarų, nuotaikingų renginių, atmintinų susitikimų, vakaronių ir parodų, kurios maloniai stebina ir džiugina lankytojus, rengia pagyvenusių žmonių pavasario, vasaros, rudens ir žiemos šventes.

Gruodžio 14-ąją Rietavo savivaldybėje lankęsis LPS „Bočiai“ Telšių bendrijos pirmininkas Kajatonas Šliogeris trumpai pristatė šios bendruomenės tikslus ir siekius bei galimybę Rietavo savivaldybėje įsteigti LPS „Bočiai“ skyrių. Atsiradus norinčių įsitraukti į šią aktyvią ir veiklią bendruomenę, kovo mėnesį planuojamas prisistatymo susitikimas, kuriame būtų išrinktas ir draugijos pirmininkas. K. Šliogeris akcentavo, kad visa reikiama įranga – kompiuteris, spausdintuvas, telefonas, higienos ir kanceliarinės priemonės – bus suteikiama.

Visi Rietavo savivaldybės gyventojai kviečiami prisijungti prie LPS „Bočiai“ ir tapti šios bendrijos nariais. Iki sausio 15 d. prašome visų norinčių įsijungti į šios bendruomenės veiklą registruojantis tel. +370 521 25 023. Laukiame visų norinčių tapti šios šaunios bendruomenės dalimi!

 1 slide SineWave