Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Kviečiame tapti policijos rėmėjais

Paskelbta 2015-11-18

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Policijos rėmėjas - tai Lietuvos Respublikos pilietis, savanoriškai padedantis policijai vykdyti jos uždavinius.

Pagrindiniai policijos rėmėjų uždaviniai:

1. talkinti policijai, užtikrinant konstitucines žmonių teises ir laisves;
2. bei talkinti palaikant viešąją tvarką, visuomenės rimtį ir teisėtvarką.

Asmenims, priimtiems į policijos rėmėjus, išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas, ženklas, uniforma (pagal galimybes), raištis arba liemenė su užrašu „Policijos rėmėjas“, vykdant policijos įstaigos vadovo užduotis.

Kaip galima tapti policijos rėmėju? Policijos rėmėju gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, neteistas Lietuvos Respublikos pilietis, pagal asmenines, moralines ir fizines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.

 

KVIEČIAME TAPTI

JAUNAISIAIS POLICIJOS RĖMĖJAIS

 

Moksleiviai, 12-18 metų, nepriekaištingos reputacijos, aktyvūs,  norintys tapti Jaunaisiais policijos rėmėjais, kurie padėtų policijos pareigūnams vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kviečiami įsilieti į Jaunųjų policijos rėmėjų gretas.

Asmenys, norintys tapti policijos rėmėjais ar jaunaisiais policijos rėmėjais, turi kreiptis į Rietavo policijos komisariato Viešosios policijos poskyrio prevencijos grupės vyresniąją specialistę Aušrą Eitutavičienę, tel. 869858375 arba atvykti į Rietavo policijos komisariato II aukštą, 210 kabinetą (Plungės g. 26, Rietavas), kur užpildys prašymą bei kt. dokumentus. Prie šių dokumentų pridedamos dvi (3,5x4,5) nuotraukos.

 

Parengė: Klaipėdos AVPK Rietavo PK VPP PG vyresn. specialistė,

bendruomenės pareigūnė Aušra Eitutavičienė

 1 slide SineWave