Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Kvietimas maldai

Paskelbta 2017-01-27

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka
               Brangūs mano tautiečiai - pabuskime. Ar suprantate koks šiandien išaušo juodas rytas? Deja, bet mūsų žeme vaikšto žmonės, kurie žudo negimusius ir gimusius vaikus. Juodas rytas, kuris užduoda klausimą "kodėl?" ir "ką daryti?" - atsakymai yra, tik ar norime juos girdėti? Laikas grįžti prie Tikėjimo, kuris duotų pagrindą visam gyvenimo pamatui, prie doros, kuri gintų šventą žmogaus gyvybę - nuo pradėjimo iki natūralios mirties, laikas ne tik iš naujo perskaityti X Dievo įsakymų, bet pradėti jais gyventi.
 
             Kviečiu visus maldai ir budėjimui. Pasninku atgailauti už nekaltas gyvybes ir malda šauktis Šventosios Dvasios išminties dovanų.

              Ateinantį sekmadienį, 2017 01 29, Tverų bažnyčioje 10 val. kviečiu bendrai maldai už mūsų Tautą, už šeimas, už pagarbą žmogui.
 
 
kun. dr. Saulius Stumbra, 
Tverų parapijos Klebonas


1 slide SineWave