Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Šv. Mišios Vėlinių laikotarpiu

Paskelbta 2016-10-31

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Artėja Visų Šventųjų ir Vėlinių šventinės dienos. Skubėsime į gimtuosius kraštus, į gimtuosius namus, į parapijų kapinėles prie brangių mirusiųjų. 


Su tikėjimo šiluma uždegime pašventintą žvakelę, maldą padovanokime užmigusiems Viešpatyje, pasidalinkime prie bendrystės stalo vieni su kitais gražiais prisiminimais apie Išėjusius.


Pamaldų tvarka Tverų bažnyčioje:
Lapkričio 1 d., Visi Šventieji - šv. Mišios 11 val. ir 17 val. (po šv. Mišių gedulinė procesija į kapines);
Lapkričio 2 d. - Vėlinės - šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

 

Klebonas - kun. dr. Saulius Stumbra

 1 slide SineWave