Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Padėkos vakaras Tveruose

Paskelbta 2021-12-30

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Kai kiekvienas kampelis pakvimpa kalėdomis, lempučių girliandos, išdabintos eglutės, rogės ir kitos grožybės visose erdvėse nuteikia šventiškai, susirinkome  kuo nuoširdžiausiai padėkoti Jums visiems: Jūs verti gražiausių žodžių už darbus, indėlį, palaikymą, nuoširdumą, pastangas, idėjas, kritiką, gerumą.

Tą vakarą dėkojome visiems ir kiekvienam, nes tik visų mūsų bendruomeniškumo dėka, mes galime pasidžiaugti bendrystės žiburėliu ir juo sušildyti visus esančius. Visas gerumo grožis ir  slypi pačiame žmoguje, o  gerų žmonių, ištiesusių pagalbos ranką, pas mus išties daug. (Nevardinu kiekvieno, nes neduok Dieve, kažką praleisiu☹)  Nuoširdžiausią padėką ,,Lietuviškų romansų vainiką”,  dovanojo trys žavios, elegantiškos ir koketiškos damos: Giedrė Zeicaitė – operos solistė, sopranas, tarptautinių konkursų laureatė, Edita Zizaitė– pianistė, tarptautinių festivalių dalyvė ir Virginija Kochanskytė – aktorė, renginių režisierė. Tai buvo jausmais žaižaruojanti atgaivos sielai versmė, iš kurios buvo galima rieškučiomis semtis vilties, tikėjimo ir meilės. 

Padėkos ir sveikinimo žodį tarė mūsų parapijos klebonas Aivaras Pudžiuvelis. Gerbiamas meras Antanas Černeckis įteikė padėkas klebonui Aivarui Pudžiuveliui, „Už pastoracines iniciatyvas, atvirumą, dvasinės patirties skleidimą bei nuoširdų rūpinimąsi Tverų parapijos bažnyčia ir jos žmonėmis“, Sauliui Kuzminskiui ir Aloyzui Rubavičiui  „Už prisidėjimą prie gimtojo krašto gražinimo, liaudies kultūros puoselėjimą ir geranorišką darbą statant prakartėlę“. Europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė  įteikė padėką Pranui Pliuškiui už glaudų bendradarbiavimą, už pagalbą, už nuoširdų bendruomeniškumą siekiant bendrų tikslų., o visai bendruomenei - ,,Lietuvos“ dėlionę.

 

Apvainikuotas ir seniūnijos gyventojų nuoširdus darbas, o ypač tų, kurių aplinka visada prižiūrima ir skoningai sutvarkyta. Tai — meno žmonės, nes sutvarkyti sodybą vien darbo neužtenka. Kiekvienas savo kiemo šeimininkas - specifinės srities, grožio karalijos architektas. Pas juos nuo pat ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens žydi gražiausios gėlės, auga kruopščiai prižiūrimi želdiniai, žaluma, puikuojasi tvarkingos vejos. Padėkos vakaro metu, gerbiamas seniūnas Antanas Zalepūgas, už kuriamą ir puoselėjamą grožį, padėkas ir simbolines dovanas įteikė Laurai ir Aurimui Aužbikavičiams, Stefai Juodienei, Nijolei ir Zigmui Varkaliams.

Pasveikino ir gerbiamoji mūsų garbės pilietė Regina Radkevičenė ir gerbiamas Lietuvos Respublikos seimo narys Jonas Varkalys.

Dar kartą dėkojame už Jūsų gerumą, gerus norus, paaukotą laiką.

Šv. Kalėdų laukimo laikotarpiu  susivienykime su angelais, siekdami pradžiuginti kitų širdis ir gerumo šviesa išblaškyti tamsą, kad nei viena siela neliktų pamiršta.

 Apsidairykite, aplinkui vieni stebuklai.

Matykite juos ir darykite.

Įgyvendinkit lūkesčius ir siekius…

Organizatoriai

 1 slide SineWave