Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Pasidalinkime prisiminimais Tverų valsčiaus knygai

Paskelbta 2014-07-08

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Renkant medžiagą būsimai Tverų valsčiaus knygai, vedini Kazio Praero, siekiame surinkti kuo daugiau informacijos. Pagal Zigmo Kaminskio prisiminimus, Eugenijus Bunka sudarė 1940 metų Tverų planą. Taip ruošiamasi straipsniui apie Tverų žydų bendruomenę būsimai Tverų valsčiaus knygai. Esant galimybei prašome patikslinti ar pasidalinti ir kitais prisiminimais:

 

„Ūkininkas Vincentas Antanaitis Užpelių kaime per karą slėpė žydus. Prieangyje buvo iškasęs slėptuvę, iš kurios tunelis vedė prie kūdros.

 

Pas jį gyvenusių žydų giminaičiai slėpėsi pas ūkininką Šiūraičių kaime. Užpeliškiai jiems rašydavo laiškus, o Antanaičio sūnus irgi Vincentas nunešdavo.

 

Nežinia, kaip atsitiko, kad jo nešamą laišką pamatė baltaraiščiai. Berniuką daužė tol, kol jis papasakojo apie slepiamus žydus. Ir juos, ir iš Šiūraičių baltaraiščiai sušaudė tuoj už Tverų, Laukuvos link 1944 metų liepos mėnesį, vos trims mėnesiams likus iki vokiečių išvarymo.

 

Antanaitį irgi žadėjo pribaigti, bet tik pridaužė taip, kad kojomis nepaėjo ir paliko, nes vienas be mirusios žmonos augino du sūnus.“

 

2014 m. birželio 27 d. pasakojo Ona Daniliūtė-Gedvilienė, gimusi 1922 m. gegužės 17 d. Užpelių kaime.

 

 

Tokios ir panašios neužrašytos, mažai kam žinomos istorijos iš prieškario ir vėlesnių metų dar laukia savo valandos. Jeigu tokių žinote, este girdėję pasakojant, turite senų nuotraukų, dokumentų, pasidalinkite su tveriškiu Kaziu Praeru (8 646 49734) arba atsiųskite e-paštu eugenijusbunka@gmail.com. Užrašyti pasakojimai, nuotraukos, dokumentai bus naudojami knygai apie Tverų valsčių sudaryti.

 

Jeigu Tverų 1940 metų plane pastebėjote netikslumų arba galite jį papildyti, taip pat šnipštelėkite Kaziui arba vėlgi parašykite eugenijusbunka@gmail.com.

 

Knygos „Tverų valsčius“ sudarytojai

 1 slide SineWave