Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Pasitikome žygeivį Vaidotą Digaitį

Paskelbta 2012-11-21

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Rugsėjo 19 dieną prie Lopaičių piliakalnio vyko gražus, istorinis renginys- žygeivio Vaidoto Digaičio sutiktuvės. V. Digaitis, raitelių žygio žemaitukų veislės žirgais prie Juodosios jūros vienas iš organizatorių ir dalyvių. Taip pat jis yra panašaus žygio į Lenkiją dalyvis. Tai buvo ,,Meilės žygis valdovų keliu“: lietuviai raiteliai keliavo į Krokuvą, kad įveiktų istorinį Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės kelią. Šį kartą Vaidotas vienas dviem žemaitukų veislės žirgais apjojo aplink Baltijos jūrą. Šito nelengvo žygio tikslas, kaip sakė pats žygeivis, apjungti ir vienyti tautas, gyvenančias aplink Baltijos jūrą ir parodyti pasauliui žemaitukų veislės žirgų ištvermės galimybes.

 

Pats Vaidotas Digaitis pareiškė norą būti sutiktas prie Lopaičių piliakalnio, nes jam tai labai svarbi ir brangi vieta.

 

Pirmieji, dar tolokai nuo piliakalnio, žygeivį pasitiko VĮ ,,Rietavo žirgynas“ rateliai su žemaitukų veislės žirgais. Jie atlydėjo savo kolegą ratelį prie piliakalnio prieigų. Čia žygio sumanytoją ir vykdytoją su duona, druska ir šaltinio vandeniu pasitiko Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis ir Tverų seniūnas A. Zalepūgas.

 

Toliau šventė tęsėsi prie pat piliakalnio. Ant renginiams paruoštos pakylos maršą grojo Medingėnų kaimo kapelos ,,Medinga“ kolektyvas. Pririšęs žirgus, aidint plojimams, ant pakylos užlipo V. Digaitis. Jis ėjo šlubuodamas, nes žygio metu, slystelėjęs žirgas parkrito, prispaudė raiteliui pėdą ir pėda lūžo.

 

Pradėdamas kalbėti apie savo kelionę, Vaidotas pirmiausiai pradėjo nuo padėkos ir ant pakylos pasikvietė savo brangiausius žmones - savo žmoną Jūratę Digaitinę ir vaikus. ,, Be jūsų palaikymo ir tikėjimo manimi, aš nebūčiau tos kelionės įveikęs“ - sakė V. Digaitis. Jis dėkojo visiems geriems žmonėms, sutiktiems tos kelionės metu ir jam padėjusiems. Dėkojo Dievui už patirtus stebuklus. Dėkojo savo mamai, kuri irgi buvo atvykusi į Lopačius pasitikti sūnaus. Raitelis sakė: ,,Supratau, kad pasaulis pilnas gerų žmonių“

 

Žemaitukų žirgų augintojų asociacijos atstovė trumpai pristatė žygeivį ir žemaitukų žirgų augintoją Vaidotą Digaitį ir jo žygius. Paskui ant pakylos lipo sveikintojai, atvykę pasveikinti ir pagerbti didžiavyrį, įveikus tikrą žygdarbį, garsinat Lietuvą pasaulyje nepaprastais darbais. Žygeivį sveikino Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis, žemaitukų veislės žirgų augintojų asociacijos pirmininkė Valė Macijauskienė, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininkas Arūnas Jurgaitis. Žygeivį sveikino jo bičiuliai, žygių prie Juodosios jūros ir į Krokuvą bendražygiai: Česlovas Marcinauskas, Lina Petrylienė, Algirdas Motiejūnas, Jonas Plūčas. Sveikinimo žodį tarė Stasys Svetlauskas - žemaitukų žirgų veislės vienas iš atkūrėjų, Žebenkos premijos laureatas, dabartinis Lietuvos Arabų veislės žirgų augintojų asociacijos prezidentas; Žemaičių kultūros draugijos prezidentas Stasys Kasparavičius; geras Vaidoto draugas, pagalbininkas žarėniškis Vidas Bagdonas, o kitas artimas bičiulis ir taip pat žemaitukų žirgų augintojas Liudas Augaitis padainavo Vaidotui dainą, pritardamas kanklėmis.

 

Pasibaigus sveikinimams, renginio dalyvius stirnienos sriuba vaišino nuolatiniai Lopaičių piliakalnio tvarkymo talkų dalyviai medžiotojų klubo ,,Medeina“ (pirmininkas Alfonsas Valantiejus) nariai, grojo Medingėnų kaimo kapela ,,Medinga“, vadovė Virginija Budrienė.

 

Renginyje dalyvavo nemažas būrys Tverų vidurinės mokyklos mokinių. Šitos sutiktuvės, kaip sakė Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis : ,,Geriausia istorijos ir heroiškumo pamoka jaunimui“.1 slide SineWave