Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Praėjo Tverų bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis vakaras

Paskelbta 2024-01-23

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Š. m. sausio 17 -osios vakarą Tverų kultūros namuose vyko Tverų bendruomenės visuotinis-ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas.

Asociacijos ,,Tverų bendruomenė“ veiklos ataskaitą už 2023 m. pristatė bendruomenės valdybos pirmininkė Rasa Mačernienė. Savo pranešime pirmininkė pasidžiaugė, kad bendruomenėje atsiranda vis daugiau veiklių ir energingų žmonių, kurie savo idėjomis, savanoriška veikla, pastangomis prisideda prie darnaus bendruomenės gyvenimo, laisvalaikio, pramogų, švenčių, tradicijų puoselėjimo. Keičiasi ir auga mūsų bendruomenė, gausėja jos gretos, įsigyjame ne tik materialių vertybių, bet ir dvasinių – susirandame draugų, bendraminčių, stiprinamas organizacijų bendradarbiavimas.

Veiklos ir finansinė ataskaitos vienbalsiai priimtos.

Pagal bendruomenės įstatus, bendruomenės pirmininkas ir bendruomenės valdyba dirbo 3 metus. Vadovaujantis bendruomenės įstatais reikėjo išsirinkti naują bendruomenės bendruomenės valdybą.

Susumavus balsavimo rezultatus į Asociacijos ,, Tverų bendruomenė“ valdybą išrinkti: Artūras Adomavičius, Irma Barsteigienė, Albinas Bružinskis, Vaida Griciuvienė, Aloyzas Grigula, Vilimas Kurmis, Loreta Lidekauskienė, Rasa Rapalienė ir Loreta Steckienė. Valdybos pirmininke tapo Loreta Lidekauskienė.

Naujai išrinktai valdybai linkime sėkmės.

 

 
 

 1 slide SineWave