Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Talkoje prie Aitros

Paskelbta 2012-11-20

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

2012 m. rugpjūčio 4 dienos saulėtą rytą tveriškiai rinkosi tvarkyti Lopaičių piliakalnio rytinės dalies, kurioje Rietavo miškų urėdija atliko daug gražių darbų. Tveriškių vardu nuoširdžiai dėkoju Rietavo miškų urėdijai, jos vadovui Vaciui Jankauskui už įrengtą tiltą palei Aitros upės vagą, pažintinius takus ir informacines rodykles. Po šių darbų labiau atsidengė tos vietos natūralus gamtos grožis, augalijos gausa ir reljefo įvairumas. Be to, dabar lankytojai patogiau ir greičiau gali pasiekti garsųjį Lopaičių šaltinėlį.

 
Susirinkome apie trisdešimt talkininkų. Ypač malonu, kad talkoje darbavosi ir jaunieji tveriškiai. Rinkome medžių šakas nuo Aitros upės krantų, tvarkėme a.a. Antanui Vaizgirdui tveriškių pastatyto atminimo akmens aplinką, vežėme medžių kelmus ir kt. Dėkoju visuomeninės organizacijos ,,AITRA“ nariams Antanui Zalepūgai, Jonui Rekašiui, Kazimierui Praerui, Zigmui Varkaliui, Albinui Maslauskui, Virginijai Zalepūgienei, Janinai Virkšienei, Arūnui Jonušui, Adomui Bitariui, Tverų girininkui Stasiui Vaičikauskui ir visiems kitiems tveriškiams, nepagailėjusiems savo brangaus šeštadienio laiko kilniai veiklai.
 
Linos Norkutės nuotraukas apie vykusią talką galite pasižiūrėti fotogalerijoje.
 
Visuomeninės organizacijos ,,AITRA“ pirmininkė Irena Vaizgirdienė


1 slide SineWave