Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tarpdisciplininė Respublikinė mokslinė konferencija

Paskelbta 2018-04-06

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

2018 m. balandžio 4 d. Tverų kultūros namuose vyko Tarpdisciplininė Respublikinė mokslinė konferencija ,,Parapija XXI-ajame amžiuje”, skirta pirmosios parapijinės bažnyčios  Tveruose 400-osioms metinėms paminėti.

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas Diak. doc. dr. Benas Ulevičius, VDU,  

Nariai: Kun. doc. dr. Saulius Stumbra, KU,

Mons. lic. Rimantas Gudlinkis, LKC,  

Kun.. dr. Ramūnas Norkus, TKS, 

Doc. dr. Vacys Vaivada, KU.

 

Konferencijos globėjas J. E. Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas. Konferencijos rėmėjas ,,Lietuvių Katalikų Religinė šalpa”.

 

Renginį pradėjo Tverų gimnazijos gimnazistų, vadovaujamų mokytojų G. Mikalauskaitės, R. Daukintytės ir E. Laurinaitienės, meninė programa.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas. J. E. kalbėjo: „Parapija yra šeima. Ji mūsų bendrystė, kuri unikali ne tiek kraujo ryšiu, bet dvasiniu ryšiu pažymėta. Šiandien ir susirinkome šitą mūsų brangų darinį - parapijas -  aptarti įvairiais aspektais ir tokiu būdu semtis idėjų ateičiai. Esame transformacijos laike: kaip ji atrodys, į kurlink einame, darosi labai įdomu. Aš norėčiau, kad ši konferencija apie įkvėpimą, padrąsinimą ir viltį būtų. Nes juk tam renkamės, kad susibūrę vieni kitus pastiprintume. Uždavinys labai įdomus”.  

 

Taip pat sveikino Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis,  LR Seimo nariai Jonas Varkalys ir Remigijus Žemaitaitis, LKC direktorius Mons. Rimantas Gudlinkis, KTF dekanas diak. doc. dr. Benas Ulevicius.

 

Konferencijoje pranešimus skaitė: 

J. E. dr. Kęstutis Kėvalas ,,Parapija postmoderniame pasaulyje: iššūkiai ir uždaviniai.

Kun. dr. Andrius Vaitkevičius ,,Parapija kaip šeima, prigimtinės tiesos apie žmogų saugotoja.     

Doc. dr. Vaineta Juškienė ,,Parapija moderniųjų iššūkių akivaizdoje: pabaiga ar galimybė.  

Dr. Tojana Račiūnaitė ,,Tverų Dievo Motina: atvaizdo ikonografijos ir kulto aspektai.

Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis ,,Parapijos atnaujinimo ir auginimo galimybės nūdienos sąlygomis”. 

Kun. dr. Ramūnas Norkus ,,Parapija: dialogo vieta tarp Dievo ir jaunimo  XXI amžiuje”.

Dr. Bronė Gudaitytė  ,,Dvasinės kultūros pastoracija: iššūkiai ir atramos taškai”.

Kun. doc. dr. Saulius Stumbra ,,Parapija - tradicijos saugotoja. Šermenų tradicijų ir apeigų atvejis.  

Doc. dr. Vacys Vaivada ,,Krikščionybės plėtra Tverų valsčiuje remiantis XVI a. surašymo duomenimis.

 

Po konferencijos 17.00 val. buvo aukojamos Šv. Mišios Tverų Švč. M. Marijos apsilankymo bažnyčioje. Liturgijai vadovavo Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas. Po Šv. Mišių priesaiką davė Tverų parapijos Pastoracinė taryba.

 

Tverų bendruomenės informacija

 1 slide SineWave