Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tveriškių sueiga 2022 m.

Paskelbta 2022-07-07

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Sugrįžk, sugrįžk,

Kur keturi keliai,

Kur aikštė ta šviesi

Priešais bažnyčią.

Sugrįžk, sugrįžk!

Vėl šaukia tie keliai.

Sugrįžk, sugrįžk,

Juk negali negrįžti.

 

  Šie Zofijos Vaičienės žodžiai kvietė  ne tik tveriškius ir  kaimynus, bet ir ilgai lauktus užsienio svečius į didelį būrį pabendrauti, pasidžiaugti koncertais, parodomis, mugėmis ir kitomis pramogomis.

Pėnktadienė vakarą rokavomiės žemaitiška, klausiemės žemaitišku pasakuojimu i bortu, kuokės žuolės rek rinktė aiškėna muokytuojės Rimas Mikalauskatės pamuokytas mergelės. Mon atruoda, ka Lietuvuos Respoblikas seima narys Valdemars Valkiūns nelaba suprata kon šnek, bet  sakė, ka įduome. Vuo kuokė dėdelė bova Samogitia, pasakuoje truopnus žemaitis, lakūns Stasis Kasperavičios. Žemaitiška poezijė skaitė Zuofijė Vaičienė. Po ,,Kermušies“ žemaitiškų dainu i šuokiu, vaišinuomies žemaitiškas patiekalas.

Šeštadienio saulėtas ir karštas rytas sukvietė sportininkus iš visos Lietuvos į Tverų sporto klubo ,,Vykintas“ 20 -metį. Sveikino ne tik valdžios atstovai, bet ir sporto klubų vadovai. Ir kaipgi nepasveikinsi jaunatviško, entuziastingo ir sporto aistruolio Juozo Norkevičiaus, kuris jau 19 metų vadovauja šiam klubui! Sportinių varžybų kaip visad buvo įvairių. Tradicinio bėgimo aplink Tverų miestelį  laurai atiteko buvusiai tveriškei Jurgitai Leveikienei  ir jos dukrai Vaivai ir Arūnui Valuckiui. Šiek tiek sportines varžybas pristabdė netikėtai saulę paslėpę lietaus debesys. Lietus išlijo ir vėl pasidarė šviesu... Varžybos tęsėsi. Smiginis – Elvina Barsteigaitė ir Tomas Gaurylius, tinklinis - ,,Rietavas“, virvės traukimas – ,,Medeinos vyrai“, rankų lenkimas – Aksana Ničajienė ir Giedrius Jokubauskas, krepšinis - ,,Vykintas“, svarsčio kėlimas – Dalius Ničajus, šaškės – Irma Barsteigienė ir Jonas Indzelis, šachmatai – Sofija Kiseliova ir Tomas Vesčiūnas, stalo tenisas – Algimantas Grabauskas, futbolas - ,,Žadvainiai“. (aut. pastaba - paminėti tik pirmos vietos laimėtojai)

Vakarinę koncerto dalį tradiciškai pradėjo  tveriškių ansamblis ,,Kermušie“ ir šokėjos iš Šilutės, Laukuvos, Šateikių, Klaipėdos ir Tverų. Ne vienai mamai džiaugsmo ašarą išspaudė vaikučių atliekamos dainos ir šokiai. Džiugu, kad į koncerto programą įsitraukė  gimnazijos ir Dienos centro vaikai. Vakaro programą tęsė

žavingosios Vilijos Razmienės vadovaujama kapela ,,Sodžius“, kuri ir žemaitiškomis, ir skambiomis lietuviškomis dainomis bandė išjudinti žiūrovus.

Jaunatviška grupė ,,DAR“ šiaip taip sukvietė pašėlti jaunimą ir ne tik ...

 

Sekmadienį, šventiškai nusiteikę, parapijiečiai rinkosi į Titulinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Mišias aukojo kun.  Bernardas Virbickas OP, giedojo Kretingos parapijos sumos choras, vadovaujamas Linos Pudžiuvelytės- Plienienės. Savo nuostabiu balsu žavėjo solistė Dalia Kalniūtė.

Džiugu, kad  šventės pasirengimo darbai buvo gerai suplanuoti ir sklandžiai įgyvendinti. Pasirengimui prireikė ne tik fizinės, bet ir materialios paramos.

Ačiū visiems rėmėjams: Žemės ūkio kooperatinei bendrovei ,,Pieno gėlė“, UAB ,,Ekorema“, UAB Austolina, UAB ,, Izotech“, UAB ,,Kesrama“, UAB ,,Tverų miškas“, AB ,,Lytagra“, Stepui Gedminui, Arūno Andrijausko firmai, Viktorui Krajinui, Anelei ir Vaclovui Rėkašiams, Giedriui ir Sonatai Gaižauskams, Alminai Kazakevičienei,  ūkininkams:Eligijui Narvydui,Valerijai Stancelienei, Tomui Stanceliui,  Jurgitai ir Viktorui Bružinskiams, Danguolei ir Albinui Bružinskiams,  Irmai ir Andriui Griguoloms, Danutei ir Petrui Puikiams, Rasai ir Edmundui Griguoloms,  Laimai ir Remigijui Butikiams, Linai ir Aloyzui Griguloms, Rasai ir Stasiui Bytautams, Virginijai ir Vilimui Kurmiams, Vidai ir Arvydui Adomavičiams, Rimantei ir Edgarui Varkaliams,  Povilui Burneikiui,  Danutei Lankauskaitei  ir Mindaugui Dedūrai, Dovilei Milašauskaitei ir Artūrui Adomavičiui,  Ingai ir Vidmantui Sasnauskams, Editai ir Linui Mačiulskiams.

Ačiū, ačiū, ačiū visiems: dalyviams, žiūrovams, organizatoriams ir Rėmėjams. Mieli Rėmėjai, be Jūsų finansinės paramos nebūtų buvę tokios puikios sueigos. Jūs esate puikūs, dosnūs, nuostabūs ir nepakartojami.

Ačiū visiems ir atsiprašome, jeigu  neįvardijome gerų ir atsidavusių žmonių.

 

Bendruomenės informacija

 

 

 

 1 slide SineWave