Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tveriškių sueigai - 2019 praėjus

Paskelbta 2019-07-16

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Nulijo...liepos kvepia medumi,

Ant bitės sparno vasara pražydo,

Ir dainos, dainos, kaip medus,

Žiedais į širdį krito...

 

Kai praeina šventė ir pajunti tokį tyrą džiaugsmą ir norą vėl ir vėl į ją sugrįžti, dar kartą suvoki, ko vertas tikros šventės pajautimas, kai ištinka emocijų antplūdis: šmaikštaus ir graudaus, romantiško ir rimto, padūkusio ir dramatiško…

 

Taip gražiai šventę suorganizuoti, ją vesti gali mokytis didesnių miestų rengėjai. Šventiškai natūralu, jautru, šilta, gera.... Tikra širdies ir sielos šventė...

 

,,Tiek sykių gimę, mirę, išraižę jūras buvo,

ir pragarą ir dangų, ir šviesulius savus.

Turėjo visą žemę ir žemėj nepražuvo,

kartodami tik vieną - mes žmonės Lietuvos". (S. Geda)

 

Ačiū gimnazijos bendruomenei už suteiktas ir naujai primintas istorines žinias konferencijos metu.

Ačiū pikniko rengėjams už skanias vaišes.

Ačiū daininkams iš Ryškėnų, kurie visą vakarą mus džiugino skambiomis dainomis.

 

Ačiū sporto klubui ,,Vykintas” už suorganizuotą sporto šventę.

Ačiū dienos centro kolektyvui už įdomią ir išradingą edukacinę programą mažiesiems šventės dalyviams.

Ačiū kultūros namų kolektyvui už tokias gražias, skambias dainas, eiles, estetiškus šokius, gėles, plojimus, gražius žodžius ir puikią nuotaiką!

 

Ačiū Tverų parapijos klebonui Aivarui Pudžiuveliui ir Šv. Mišias koncelebravusiam Jo Magnificencijai Vyskupo Vincento Borusevičiaus kunigų seminarijos rektoriui, kun. doc. dr. Sauliui Stumbrai.

 

Esu dėkingas visiems rėmėjams, kurių paramos dėka, galėjome suorganizuoti tokią smagią tradicinę tveriškių sueigą.

Ačiū visiems partneriams: gimnazijai, bendruomenei, kultūros namams, bibliotekai, dienos centrui, priešgaisrinei tarnybai.

Ačiū visiems organizatoriams, dalyviams ir žiūrovams.

 

Atverkim avilių landas,

Te bitės į namus sugrįžta...

lr ąsotėliuos kaupiasi medus,

Ant stalo liepų arbata pakvimpa...

 

Pagarbiai

Tverų seniūnijos seniūnas Antanas Zalepūgas1 slide SineWave