Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tverų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas

Paskelbta 2017-03-29

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Kovo 24 dieną vyko Tverų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Praėjo trys metai ir pagal ,,Tverų bendruomenės įstatus“ turi būti išrinkta organizacijos valdyba ir Bendruomenės valdybos pirmininkas.

 

Susirinkimo pirmininkas Aurimas Puidokas, sekretorius Rasa Mačernienė.

 

Prieš prasidedant susirinkimui, vyko susitikimas su Laisvos Visuomenės instituto valdybos pirmininku doc. dr. Vincentu Vobolevičiumi tema ,,Kas yra politika? Piliečio atsakomybė ir įtaka politiniams procesams (teorinis ir praktinis žvilgsnis)”.

 

Po susitikimo su gerbiamu doc. Dr. Vincentu Vobolevičiumi, vyko rinkimai į naująją bendruomenės valdybą.

 

Kad darbas būtų sklandus, pirmiausia išrinkta balsų skaičiavimo komisija – Danielė Grauslienė, Loreta Lidekauskienė, Airida Košytė. Į bendruomenės valdyba pasiūlyta 17 kandidatų , iš kurių buvo išrinkti  devyni asmenys. Išdalintas 41 balsavimo lapelis, grąžinti visi.

 

Kol balsų skaičiavimo komisija skaičiavo balsus, ataskaitinį pranešimą apie  bendruomenės veiklą per tris praėjusius metus, skaitė bendruomenės valdybos pirmininkas Aurimas Puidokas. Ataskaitą pateikė ir bendruomenės revizorius Darata Mitkevičienė.

 

Balsų skaičiavimo komisija, peržiūrėjusi balsavimo lapelius, du  rado negaliojančius – palikta per mažai kandidatų. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad daugiausiai balsų gavo ir į bendruomenės valdybą išrinkta: Kazys Praeras, Aurimas Puidokas, Saulius Kuzminskas, Rasa Mačernienė, Loreta Lidekauskienė, Aurelija Stankevičienė, Jonas Rekašius, Danielė Grauslienė, Algis Barsteiga. 

 

Po visuotinio susirinkimo įvyko pirmasis naujai išrinktos bendruomenės valdybos posėdis, kurio metu turėjo būti išrinktas bendruomenės valdybos pirmininkas. Kandidatu L.Lidekauskienė pasiūlė Kazį Praerą.  Bendruomenės valdyboje yra du nauji nariai, o kiti tęs darbą. K.Praeras atsisakė valdybos pirmininko pareigų ir pasiūlė toliau eiti pirmininko pareigas Aurimui Puidokui. Jam sutikus, o valdybos nariams balsavus 8 ,,už“ ir 1 ,,susilaiko“, bendruomenės valdybos pirmininku perrinktas Aurimas Puidokas.

 

Bendruomenės valdybos  informacija 1 slide SineWave