Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tverų parapijos 400 metų jubiliejus

Paskelbta 2018-06-01

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

   Pirmoji Tverų parapijinė bažnyčia šiemet mini garbingą 400 metų sukaktį. Tęsiant renginių, skirtų šiai sukakčiai pažymėti, ciklą, gegužės 27 dieną surengta graži šventė, kurią savo vizitu pagerbė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

   Garbingas svečias sutiktas miestelio aikštėje. Lydimas dvasininkų, šalies ir savivaldybės valdžios atstovų, gausaus parapijiečių būrio, skambant iškilmingai muzikai, atliekamai Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro, jis žengė bažnyčios link. Bažnyčios šventoriuje Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas atidengė koplytstulpį, skirtą parapijos jubiliejui ir valstybingumo šimtmečiui paminėti. Koplytstulpio autorius -  skulptorius, medžio drožėjas Nerijus Alšauskas. Koplytstulpį  puošia užrašas ,,Padėka už praeitį. Palaimos dabarčiai. Vilties ateičiai“. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana pašventino koplytstulpį. Po šventinimo iškilmių vyko Šv. Mišios. Prieš pakviesdamas visus susirinkusius maldai, parapijos klebonas Saulius Stumbra visų parapijiečių vardu  padėkojo Apaštališkajam  nuncijui už apsilankymą Tveruose ir buvimą kartu tokia svarbia proga, pasveikino  šventėje dalyvaujančius svečius ir visus susirinkusius. Šventų mišių metu vargonaujant Povilui Padleckiui,  giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras CANTORES  DAVID.

 

Tverų bendruomenės informacija1 slide SineWave