Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tveruose remontuojamos ir kuriamos naujos sporto erdvės

Paskelbta 2014-09-15

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Tverų sporto klubas „Vykintas“, bendradarbiaudamas su Rietavo savivaldybės administracija ir Tverų vidurine mokykla nuo 2014 m. balandžio 01d. iki 2014 m. spalio 01 d. įgyvendina projektą „Sporto ir žaidimų  aikštyno sutvarkymas“. Projektas Nr. LEADER – 13 – RIETAVAS – 02 – 004 finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto pagal Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ įgyvendinamą strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategijos“ I prioriteto ,,Kaimo gyvenimo sąlygų gerinimas, didinant viešosios aplinkos patrauklumą“ priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį ,,Poilsio, sporto bei kitų laisvalaikio praleidimo vietų kaime įrengimas ar tvarkymas“.

2014 m. balandžio d. Tverų sporto klubas „Vykintas“,  pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su Vietos veiklos grupe „Rietavo iniciatyvos” 152 478,95 Lt paramos sumai (arba 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų). Tverų sporto klubas „Vykintas ir partneris Tverų  vidurinė mokykla  prie projekto prisidės įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu), tvarkydami aplinką. Nemokamo savanoriško darbo vertė 1629,44 Lt (arba 1 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų). Projekto partneris Rietavo savivaldybės administracija prie projekto prisidės nekilnojamu turtu – žemės sklypu, kurio vertė sudaro 9 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Bendra projekto vertė 169421,06 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas – Projekto “Sporto ir žaidimų aikštyno rekonstrukcija Žemaičių a.1., Tverų mstl.., Rietavo sav.” yra rekonstruoti sporto ir žaidimų aikštyną ir pritaikyti jį tveriškių reikmėms, taip didinant kaimo patrauklumą.  Jau parengtas supaprastintas techninis darbo projektas ir pradėti rangos darbai, kuriuos atlieka konkursą laimėjusi UAB „Mato ranga“. Įgyvendinant projektą, bus įrengtos tinklinio, vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelės, pastatant sūpynes ir lauko treniruoklius, sutvarkytos(suremontuotos) futbolo ir krepšinio aikštės, pastatyti mažosios architektūros gaminiai, pakeistas ir papildytas sportinis inventorius.

Daugiau informacijos apie projektą rasite Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ svetainėje www.rietavovvg.lt ir Tverų bendruomenės svetainėje www.tverai.lt1 slide SineWave