Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Visų šventųjų diena ir Vėlinės

Paskelbta 2017-10-25

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Lapkričio pradžioje dvi dienas skiriame mirusiųjų pagerbimui.

 

Lapkričio 1-ąją, Visų šventųjų dieną, į bažnytinį kalendorių įtraukė popiežius Bonifacas IV septintojo amžiaus pradžioje. Turbūt manyta taip: baigiasi bažnytiniai metai, gal kas liko užmirštas, nepaminėtas maldoje? Visų šventųjų dienos sąvoka yra sujungta su Šventųjų bendravimo sąvoka. Tai reiškia tikėjimą, kad visus Dievo žmones, danguje, žemėje ir skaistykloje vienija dvasinė draugystė.

 

Nors dažnam lietuviui lapkričio 2-oji, Vėlinės, atrodo svarbesnė šventė nei lapkričio 1-ąją minima Visų šventųjų  diena.

 

Vėlinių metas – virsmo taškas ir gamtoje, ir žmogaus dvasioje. Gamta tokia liūdna, medžiai, pabėrę lapus, tiesia nuogas šakas į dangų…

 

Senovėje žemdirbiai tikėjo, kad ugnis pritraukia mirusiųjų vėles. Ugnis simbolizuoja dviejų pasaulių – gyvųjų ir mirusiųjų – amžiną ryšį. Mirusiųjų pagerbimo šventėse deganti ugnis – mūsų siekis susitaikyti su tais, kurie išėjo iš šio pasaulio. Žvelgdami į liepsną, mes akimirksnį pamirštame save ir susiliejame su praeitimi. Mes pajuntame šio pasaulio trapumą, daromės geresni. Sušildyta mūsų dvasios ir širdies liepsnos, nurimsta ir vėlė, žinodama kad ji dar gyva mumyse.

 

Artėjant šiai šventei, žmonės važiuoti ir pėsti skuba aplankyti artimųjų kapus. Kapų kauburėliai sumirga chrizantemų žiedais. O Vėlinių naktį visos kapinės skęsta žvakių šviesoje. Tik  retas kuris pasimeldžia prie savo artimojo kapo… Juk į kapines einame ne todėl, kad susitiktumėme  su seniai matytais giminaičiais, pasivaikščiotumėme. Reikėtų tiesiog ramiai pabūti prie artimųjų kapų, prisiminti prabėgusias gyvenimo akimirkas, mintimis pabendrauti su tais, kurių jau nėra, tyliai padėkoti. Visų šventųjų ir Vėlinių dieną visiems reikėtų elgtis santūriau.

 

Aplankykime,  sutvarkykime, pasimelskime ir uždekime žvakeles ant tų pamirštų žemės kauburėlių, kurių niekas jau nebelanko, nes Vėlinės - tauri gyvųjų ir mirusiųjų susitikimo šventė.

 

LAPKRIČIO 1-OJI – VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA

10.30 VAL. – ROŽANČIUS

ŠV. MIŠIOS 11 VAL.

MELDŽIAMĖS UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS

 

16 VAL. VĖLINIŲ IŠVAKARIŲ ŠV. MIŠIOS IR GEDULINĖ PROCESIJA Į KAPINES

MELDŽIAMĖS UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS

 

 

LAPKRIČIO 2-OJI – VĖLINĖS

10.30 VAL. – ROŽANČIUS

11 VAL. ŠV. MIŠIOS

MELDŽIAMĖS UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS

 

Tverų seniūnijos informacija1 slide SineWave