Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

ŽEMAIČIŲ KALBOS DIKTANTO NUOSTATAI

Paskelbta 2024-06-11

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Žemaičių kalbos diktanto nuostatai reglamentuoja organizuojamo diktanto tikslus, diktanto organizavimo tvarką bei diktanto dalyvių vertinimo tvarką.

2. Žemaičių kalbos diktanto organizatorius – Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka Tverų padalinys. Partneris – Asociacija Tverų Bendruomenė.

3. Žemaičių kalbos diktanto tikslai:

3.1. Skatinti domėjimąsi žemaičių kalba ir ją puoselėti;

3.2. Įtvirtinti žemaičių kalbos gramatiką, taikant ją praktikoje.

4. Rašyti žemaičių kalbos diktantą gali visi asmenys, amžius neribojamas.

5. Informacija apie žemaičių kalbos diktantą skelbiama Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt, Tverų bendruomenės ir seniūnijos interneto svetainėje www.tverai.lt, ir socialiniame tinkle ,,Facebook’’ Asociacija ,,Tverų bendruomenė“, Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos socialiniame tinkle.

 

II SKYRIUS

DIKTANTO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

6. Žemaičių kalbos diktantas vyks kontaktiniu būdu.

7. Žemaičių kalbos diktantui tekstą parinks ir jį diktuos Skuodo rajono laikraščio „Mūsų

žodis“ redaktorė, literatūrologė, Skuodo žemaičių draugijos narė Dalia Zabitienė.

8. Žemaičių kalbos diktantą dalyviai rašys, Tverų kultūros namuose.

9. Diktanto pradžia – 17.00

10. Diktanto pabaiga – 17.45 val.

 

III SKYRIUS

DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

12. Diktanto dalyvių žemaičių kalbos gramatikos žinios bus vertinamos, atsižvelgiant į prof. dr. Juozo Pabrėžos leidinyje „Žemaičių kalba ir rašyba“ įtvirtintas žemaičių kalbos gramatikos taisykles.

13. Organizatoriaus įsteigtais prizais bei padėkos raštais bus apdovanoti dešimt mažiausiai klaidų padarę žemaičių diktanto dalyvių.

14. Žemaičių kalbos diktanto nugalėtojai bus apdovanoti renginio ,,Na kožnām suprāsti žemāitiu rāšta, al’pabundīkēm – tveriškių sueiga 2024” metu, liepos 6 d.    

15. Nugalėtojai į renginį bus pakviesti asmeniškai .

 

 

 

 1 slide SineWave