Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Žvejyba Tverų tvenkinyje

Tverų tvenkinyje nuolat buvo organizuojama mėgėjų žvejyba, tik keitėsi naudotojai, įstatymai, reikalavimai...

 

Besibaigiant 2015 m. atsirado galimybė ir noras patiems vietiniams gyventojams pasirūpinti tvenkiniu, joje besiveisiančiomis žuvimis. 2016 m. pradžioje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyriaus sprendimu Tverų bendruomenei suteiktas leidimas naudoti žvejybos plotą- Tverų tvenkinį, organizuojant mėgėjų žvejybą ir nustatyta tvarka naudojant žuvų išteklius 10 metų.

 

2016-02-17 Aplinkos apsaugos agentūra Tverų bendruomenei išdavė leidimą naudoti žvejybos plotą Nr. 1241701.

 

Atkreipiame visų mėgstančių žvejoti Tverų tvenkinyje dėmesį ir informuojame, kad nuo šiol kiekvienas, norintis žvejoti tvenkinyje, privalės su savimi žvejybos metu turėti įsigytą mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę mėgėjų žvejybai valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą.

 

Norint šį leidimą gauti, nereikia kalnų nuversti ar kryžiaus kelių nueiti. Kiekvienas tokį leidimą gali įsigyti prisijungęs prie Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (alis.am.lt) ir keletos paspaudimų pagalba apmokėti už 2 parų, mėnesio ar metų leidimą. Šį leidimą, kaip ir kitus, mėgėjų žvejybos leidimus, galima įsigyti ir ,,Perlo" terminale.

Pageidautina, kad žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimo, turintys teisę fiziniai asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji, su savimi turėtų galinčius tai patvirtinti dokumentus.

 

O kam dar neteko susidurti su mėgėjiškos žvejybos ypatumais, norime ir paaiškinti, kad bendruomenei suteikta ne tik teisė naudoti tvenkinį, bet ir pareiga rūpintis juo:

- vykdyti patvirtinto žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano reikalavimus;

- mokėti mokestį;

- organizuoti vandens telkinio žuvų išteklių mokslinius tyrimus;

- įveisti žuvis;

- pastebėjus žuvų sirgimą arba jų gaišimą, skubiai informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą;

- pastatyti vandens telkinio pakrantėse informacinius ženklus su vandens telkinio ir naudotojo pavadinimais, mėgėjų žvejybos leidimų įsigijimo sąlygomis ir kita informacija, prireikus ženklus atnaujinti;

- nepažeisti specialiųjų vandens telkinio naudojimo sąlygų ir kt.

 

Taigi, visos už leidimų išdavimą gautos lėšos bus panaudotos minėtų pareigų vykdymui.

 

Geros žvejybos Tverų tvenkinyje!

 

Tverų bendruomenės valdyba1 slide SineWave