Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Archeologija

Bronius Dakanis "Rietavo apylinkių žvalgymo ir žvalgomųjų archeologijos tyrimų 2002 m. ataskaita"

 
Bronius Dakanis "Tveru Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios komplekso (G186K) teritorijos (Rietavo sav.) archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2004 m. išvados"

 
V.Vaitiekūnas „Lopaičių piliakalnio geologinė litologinė sąranka, gruntinis vanduo, geologiniai procesai rytiniame šlaite (Geologinių tyrinėjimų išvada)“

 
M. Kabailienė ,,Lopaičių šventvietės tyrimo rezultatai"

 


1 slide SineWave